back to home dude

Bejeweled Blitz

Bejeweled Blitz

về Bejeweled Blitz

Hãy tìm sự kết hợp từ ba viên trang sức trở lên, bằng cách này chúng sẽ biến mất và bạn lên được cấp độ.

Tải về

Bejeweled BlitzBejeweled Blitz