back to home dude

Bed & breakfast 2

Bed & breakfast 2

về Bed & breakfast 2

Bạn là chủ một khách sạn và có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, đưa họ những thứ họ muốn. Đừng để khách đợi lâu, họ không thích việc đó.