back to home dude

Bed and breakfast

Bed and breakfast

về Bed and breakfast

Bạn là chủ khách sạn, vì thế hãy chăm sóc khách thật chu đáo và đưa họ những thứ họ yêu cầu. Đừng để họ chờ lâu vì họ ghét điều đó.