back to home dude

Beckham vẫn có thể chơi

Beckham vẫn có thể chơi

về Beckham vẫn có thể chơi

Beckham đang bị thương và anh ta phải đeo nạng. Nhưng anh ta phải tham gia trận đấu. Anh ta không thể ngừng được.