back to home dude

Beach Resort

Beach Resort

Về Beach Resort

Bạn là chủ của một khu nghĩ dưỡng xa hoa cạnh bãi biển. Hãy giúp đỡ những khách hàng của bạn và làm họ hài lòng sao cho những đối thủ của bạn không có cơ hội.