back to home dude

Bazooka Boy Level Pack

Bazooka Boy Level Pack

về Bazooka Boy Level Pack

Với bazooka này trong tay của bạn, sống sót trong cái lạnh của mỏ đen tối này không phải là một vấn đề ...nếu bạn sai? Bắn theo cách của bạn thông qua những viên đá vàng một cách an toàn để có thể tìm được lối thoát!