back to home dude

Bay với Dây 2

Bay với Dây 2

Về Bay với Dây 2

Bay quanh thành phố với một sợi dây. Dùng sợi dây để bay từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Dù bạn làm gì cũng đừng để bị rơi nhé!