back to home dude

Bay Với Dây

Bay Với Dây

Về Bay Với Dây

Dùng sợi dây để đu từ tòa nhà này sang tòa nhà khác và cố gắng đến được đích mà không bị rơi xuống đất! Bạn nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tất cả các màn chơi bằng cách này không?