back to home dude

Bẫy chông: một câu chuyện tình

Bẫy chông: một câu chuyện tình

về Bẫy chông: một câu chuyện tình

Bạn sẽ là bẫy chông và cố gắng đâm thật nhiều người. Hãy chờ đến đúng thời điểm, sau đó đâm họ thành nhiều mảnh. Đừng để mục tiêu trốn thoát.