back to home dude

Bay 1

Bay 1

về Bay 1

Hãy giữ máy bay trên bầu trời bằng cách thu thập nhiên liệu và năng lượng. Bạn có thể giành được điểm cao nếu bay thật xa.