back to home dude

Battlesun 2

Battlesun 2

về Battlesun 2

Bạn là chiếc xe tăng cuối cùng trên hành tinh này. Những chiếc tàu của người ngoài hành tinh đang cố gắng xâm chiếm bầu khí quyển. Bạn chính là hàng phòng thủ cuối cùng. Tránh những vật được phóng ra đang lao đến và bảo vệ hành tinh này với tất cả những gì bạn có. Dùng khẩu pháo của bạn để bắn những kẻ xâm lược từ trên không trung.