back to home dude

BattleStcik

BattleStcik

Về BattleStcik

Thế giới đầy những người nộm. Tất cả họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau. Hãy cầm chắc vũ khí của mình sẵn sàng và đừng để kẻ thù làm bạn bất giờ. Hãy chạy, trèo và bắn để giết kẻ thù của bạn. Bạn có thể sống sót trong bao lâu?