back to home dude

Battlestar Galactica

Battlestar Galactica

về Battlestar Galactica

Trong trò chơi này, người chơi có thể thiết kế cho họ những con người hoặc những hiện thân Cylon. Tham dự vào PvE và PvP trận chiến không gian, hoàn thành sứ mệnh, thực hiện những ca đào mỏ, khám phá những con tàu tư bản, những tiền đồn và những căn cứ.