back to home dude

Battle Panic

Battle Panic

về Battle Panic

hãy luôn có đủ vàng và gỗ sao cho bạn có thể xây những doanh trại và huấn luyện cho những binh lính của bạn. Tấn công vào những con thủy quái ác và bảo vệ ngôi làng của bạn!