back to home dude

Battle of Immortals

Battle of Immortals

về Battle of Immortals

Loại bỏ những kẻ thù của bạn bằng cách tạo ra những đường thẳng hoặc đường nằm ngang của những vũ khí giống hệt nhau trong trò chơi chiến thuật này. Xem bạn có thể tồn tại qua những cuộc tấn công này và đánh bại tất cả những kẻ thù?