back to home dude

Battle Masters Extreme

Battle Masters Extreme

về Battle Masters Extreme

Trước tiên bạn phải quảnh tù tì bằng cách chọn giấy, đá và kéo. Khi bạn thắng bạn có thể chọn giữa tấn công thông thường, tấn công đặc biệt hoặc sử dụng món đồ. Mua và sử dụng những món đồ và thành phần để nâng cao tay nghề.