back to home dude

Battle Heroes 2012

Battle Heroes 2012

về Battle Heroes 2012

Bạn phải chinh phục tất cả các hành tinh! Xây những cổ máy khác nhau và gửi đội quân của bạn lên đường tiêu diệt căn cứ của kẻ thù!