back to home dude

Battle For Darkness

Battle For Darkness

về Battle For Darkness

hãy cai trị thế giới và tiêu diệt loài người! Gửi những đội quân hung ác ra chiến trường và cố gắng nâng cao khả năng của họ dọc đường! Liệu tàn ác có thể chiến thắng tất cả?