back to home dude

Battle Beavers

Battle Beavers

về Battle Beavers

Cầm lấy cây gậy và đập lấy những con hải ly thù địch của bạn. Thực hiện những cuộc tấn công kết hợp và đánh bại những con thù địch bằng phép thuật!