back to home dude

Batman Truck 3

Batman Truck 3

về Batman Truck 3

Vào vai Batman và đua qua những cấp độ khác nhau! Thu nhặt những biểu tượng để lấp đầy đồng hồ tốc độ của bạn! Khi bạn tiến lên càng xa trong trò chơi này, sẽ có càng nhiều xe tải sẵn sàng chờ bạn!