back to home dude

Bắt vịt

Bắt vịt

về Bắt vịt

Hãy cố gắng bắt tất cả những con vịt. Chúng bay đi và bạn phải bắt chúng lại.