back to home dude

Bắt heo cho Nicki

Bắt heo cho Nicki

về Bắt heo cho Nicki

Nicki đã để xổng tất cả heo. Bạn hãy dùng ngựa và cố gắng bắt chúng lại. Liệu bạn sẽ mất bao lâu?