back to home dude

Bật Đèn

Bật Đèn

về Bật Đèn

Công việc của bạn là nối những cực âm và cực dương theo đúng thứ tự để dòng điện chạy! Bạn có đủ thông minh để giải được 30 câu đố trong trò chơi này?