back to home dude

Bắt cóc XP

Bắt cóc XP

về Bắt cóc XP

Bạn đã bị bắt cóc bởi những người trên trái đất! Di chuyển theo cách của bạn thông qua các môi trường khác nhau, hãy tránh xa người ngoài hành tinh và cố gắng trốn thoát!