back to home dude

Bắt cóc

Bắt cóc

về Bắt cóc

Bạn đóng vai người ngoài hành tinh đói khát trong trò chơi này. Bắt cóc con người và kiếm tiền bằng cách bỏ chúng vào những chiếc hộp và đem chúng đi bán.