back to home dude

Basket Balls Level Pack

Basket Balls Level Pack

về Basket Balls Level Pack

Hãy cho banh vào rỗ trong trò chơi bóng rỗ này. Bạn có thể làm được điều này bằng cách chuyền cho những người chơi khác và kích hoạt những vật thể khác nhau. Thực hiện càng ít lượt càng tốt để đạt được điểm cao.