back to home dude

Bart Simpsons Saw Game

Bart Simpsons Saw Game

về Bart Simpsons Saw Game

Bart Simpson lại gặp rắc rối! Pigsaw quỷ quái đã nhốt cậu ấy trong trường học, cùng với những nhân vật xấu xa nhất của Springfield! Bạn có thể giúp cậu ấy thoát ra không?