back to home dude

Barn Zombies Shootup

Barn Zombies Shootup

về Barn Zombies Shootup

Chuồng ngựa của bạn đang bị tấn công bởi một số lượng lớn những con ma! Rút súng ra và giết chết từng con một! Hãy ghi càng nhiều điểm càng tốt trước khi bạn hết đạn!