back to home dude

Barbie Goes Snowboarding

Barbie Goes Snowboarding

về Barbie Goes Snowboarding

Barbie đi trượt tuyết một tuần, bạn hãy giúp cô ấy tìm ra quần áo phù hợp và trang điểm nhẹ nhàng nhé.