back to home dude

Barbie Goes Shopping

Barbie Goes Shopping

về Barbie Goes Shopping

Barbie nên măc gì khi đi mua sắm đây? Hãy thử các bộ đồ khác nhau và tìm một bộ cánh thật phù hợp cho cô ấy nhé!