back to home dude

Barbie đi spa

Barbie đi spa

Về Barbie đi spa

Barbie rất thích đợt ghé thăm trung tâm thẩm mỹ vừa rồi vì sau chuyến đó, Barbie lại trở nên xinh đẹp.