back to home dude

Barbie đi làm tóc

Barbie đi làm tóc

Về Barbie đi làm tóc

Barbie đi tới tiệm làm tóc và cần sự giúp đỡ của bạn. Hãy làm toc cho cô ấy và giúp cô ấy trông thật lộng lẫy.