back to home dude

Barbie đi bơi

Barbie đi bơi

về Barbie đi bơi

Barbie sẽ đi chơi ra biển. Hãy giúp cô ấy chọn một bộ trang phục thật đẹp trong tủ.