back to home dude

Barbie chạy trốn giữa đêm

Barbie chạy trốn giữa đêm

về Barbie chạy trốn giữa đêm

Barbie cần sự giúp đỡ của bạn để nhảy từ nơi này đến nơi khác và cùng lúc đó, thu thập tất cả đồng tiền vàng.