back to home dude

Bảo vệ vùng chiến

Bảo vệ vùng chiến

về Bảo vệ vùng chiến

Hãy bảo vệ khu căn cứ khỏi những cỗ máy đang tấn công bằng cách sắp đặt các toà tháp.