back to home dude

Bảo vệ Tommy 2

Bảo vệ Tommy 2

về Bảo vệ Tommy 2

Những gương mặt giận dữ này muốn túm lấy Tommy! Bảo vệ người bạn nhỏ của bạn bằng cách đặt những vật thể khác nhau xung quanh anh ta sao cho anh ta được ẩn náu 1 cách an toàn! Nếu bạn nhanh tay, bạn có thể ghi 3 ngôi sao ở từng cấp độ!