back to home dude

Bảo vệ toà tháp đứng

Bảo vệ toà tháp đứng

về Bảo vệ toà tháp đứng

Hãy bảo vệ thành phố của bạn khỏi những kẻ xâm lược bằng cách bố trí những anh hùng vào vị trí then chốt và ngăn chặn kẻ địch.