back to home dude

Bảo vệ tòa tháp 1

Bảo vệ tòa tháp 1

Về Bảo vệ tòa tháp 1

Bảo vệ tháp pháo bằng cách đặt chỉ huy có chiến thuật và tiêu diệt những kẻ xâm phạm!