back to home dude

Bảo vệ thuộc đia TD 2

Bảo vệ thuộc đia TD 2

về Bảo vệ thuộc đia TD 2

Chọn những điểm chiến lược xung quanh căn cứ của bạn và xây những tòa tháp phòng thủ để bảo vệ khu mỏ của bạn khỏi sự tấn công của người ngoài hành tinh! Thu thập khoáng sản để nâng cấp những tháp pháo hoặc mua mới và cố gắng loại bỏ tất cả những kẻ thù trước khi chúng có cơ hội phá hủy tài sản của bạn!