back to home dude

Bảo vệ thuộc địa 2

Bảo vệ thuộc địa 2

về Bảo vệ thuộc địa 2

Một trò chơi mới vui nhộn từ chuỗi trò chơi 'Bảo vệ thuộc địa'. Trong trò chơi này bạn phải bảo vệ thuộc địa của mình khỏi kẻ thù. Bạn có thể làm điềm này bằng cách xây những tòa nhà ở nhiều nơi khác nhau. Những tòa nhà có sức mạnh khác nhau nên hãy đặt chúng một cách sáng suốt.