back to home dude

Bảo Vệ Tháp Pháo

Bảo Vệ Tháp Pháo

về Bảo Vệ Tháp Pháo

Bắn những kẻ thù nhanh nhất có thể, nhưng đừng để chính bạn bị thương.