back to home dude

Bảo vệ Tesla 2

Bảo vệ Tesla 2

về Bảo vệ Tesla 2

Làm tất cả những gì bạn có thể để bảo vệ căn cứ của mình! Đặt những tòa tháp và mìn phòng ngự một cách có chiến thuật và sử dụng những vũ khí với năng lượng điện để tiêu diệt kẻ thủ. Đừng quên nâng cấp những vật phẩm của bạn thường xuyên! Bạn sẽ sống sót được trong bao lâu?