back to home dude

Bảo Vệ Quỹ Đạo Hành Tinh

Bảo Vệ Quỹ Đạo Hành Tinh

Về Bảo Vệ Quỹ Đạo Hành Tinh

Bảo vệ thành phố của bạn khỏi những con quái vật đang tấn công. Cẩn thận những quả bom. Để dành tiền cho những gói nâng cấp.