back to home dude

Bảo vệ những tòa nhà trong thành phố

Bảo vệ những tòa nhà trong thành phố

về Bảo vệ những tòa nhà trong thành phố

Hãy ngăn những tên Mafia đến được phía bên kia của thành phố bằng cách đặt những đội cảnh sát ở các điểm chiến lược.