back to home dude

Bảo vệ những pháo đài bong bóng 3

Bảo vệ những pháo đài bong bóng 3

về Bảo vệ những pháo đài bong bóng 3

Cố gắng ngăn chặn những quả bóng này với pháo đài đặc biệt.