back to home dude

Bảo vệ Mặt trận

Bảo vệ Mặt trận

về Bảo vệ Mặt trận

Kẻ thù tấn công! Đặt những tòa tháp khác nhau trong khu vực để phá hủy tất cả những phương tiện trước khi chúng tẩu thoát. Bạn có thể đặt ra một kế hoạch chiến lược và chiến thắng cuộc chiến này?