back to home dude

Bảo vệ hành tinh: G10

Bảo vệ hành tinh: G10

về Bảo vệ hành tinh: G10

Hãy cố gắng nắm quyền kiểm soát mọi căn cứ của địch. Bạn phải bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công bằng cách sắp xếp các tháp pháo vào vị trí và thu thập thật nhiều pha lê để mở rộng căn cứ của mình