back to home dude

Bảo vệ đường biên giới

Bảo vệ đường biên giới

về Bảo vệ đường biên giới

Bảo vệ đường biên giới khỏi những kẻ nhập cư trái phép bằng cách đặt vũ khí vào những điểm chiến lược.