back to home dude

Bảo vệ đế vương

Bảo vệ đế vương

về Bảo vệ đế vương

Bảo vệ bức tường thành để ngăn những kẻ tấn công đang đến gần thành phố của bạn. Tạo những tổ hợp từ ba mảnh giống nhau trở lên để chúng tấn công. Bạn nghĩ rằng mình có thể thắng cuộc chiến này không?