back to home dude

Bảo vệ con đê

Bảo vệ con đê

về Bảo vệ con đê

Những kẻ thù bị tẩy não đang tấn công con đê! Không vấn đề. Bạn có thể giúp những con hải ly! Chọn một vũ khí và tiêu diệt những con quái vật để giữ cho con đê đứng vững. Số lượng quái vật bạn tiêu diệt được càng nhiều, bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền và bạn có thể nâng cấp những vũ khí của mình. Chúc bạn may mắn!